Liga Zawodowców

Więcej o programie

Utwórz konto lub zaloguj się w naszej aplikacji stypendialnej.
Wykaz wszystkich zakwalifikowanych stypendystów zostanie opublikowany w tym miejscu po zakończeniu rekrutacji do projektu.
Dowiedz się więcej o projekcie "Liga Zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego".
Zapoznaj się z obowiązującymi zasadami programu stypendialnego pn. „Liga Zawodowców”.
Tutaj znajdziesz wzory, instrukcje i inne niezbędne dokumenty do uczestnictwa w projekcie.
Masz pytania? Pracownicy biura projektu rozwieją każdą wątpliwość. Napisz do nas!

Etapy projektu

AKTUALNOŚCI

Projekt „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” realizowany przez Województwo Łódzkie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skontaktuj się z nami

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  Po założeniu konta, na adres e-mail podany przy rejestracji, zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Należy kliknąć w link w celu potwierdzenia rejestracji. Bez potwierdzenia aktywacji konta, możliwość zalogowania się jest zablokowana.

  UWAGA: Na adres e-mail podany podczas rejestracji (który będzie jednocześnie loginem) automatycznie wysyłane będą wszystkie kluczowe powiadomienia związane z Projektem, przez cały okres jego trwania. Należy regularnie śledzić skrzynkę mailową (w tym folder SPAM) celem sprawdzenia, czy nie wpłynęła ważna wiadomość z wezwaniem np. do poprawy wniosku lub istotną informacją.

  Wniosek odesłany do poprawy będzie widoczny po zalogowaniu do aplikacji. Należy go szukać w Menu po lewej stronie. W Module Beneficjent należy wybrać folder Wnioski do poprawy– tam znajduje się odesłany wniosek. Następnie należy zaznaczyć checkbox po lewej stronie wniosku i wybrać przycisk Edytuj/Pokaż. Otworzy się okno wniosku. Poprawiony/uzupełniony wniosek należy sprawdzić i jeśli nie ma uwag odesłać klikając w prawym górnym rogu przycisk Prześlij Wniosek do Instytucji.

  UWAGA: Podczas poprawiania wniosku prosimy nie korzystać z opcji „Dodaj nowy wniosek”.

  Wydatek kwalifikowalny powinien być zgodny z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz tożsamy z zatwierdzonym Indywidualnym Planem Rozwoju. Więcej informacji o wydatkach znajdziecie w zakładce Sprawozdania/IPR. więcej

  Całość stypendium należy wydatkować w okresie od 1 września 2021 r. do 31 lipca 2022 r. Oznacza to, że w tym terminie powinno nastąpić wydatkowanie środków stypendialnych (zapłata), a nie samo złożenie zamówienia.

  Np. faktura imienna (nie pro forma), paragon imienny, rachunek imienny. – jeśli wynika z niego, że została opłacona (widnieje na niej „zapłacono” i data zapłaty).
  Jeżeli z faktury nie wynika, że została opłacona (zamiast „zapłacono” widnieje „do zapłaty”) lub jako forma zapłaty wskazano pobranie – wtedy konieczne jest załączenie potwierdzenia wydatkowania środków w danym dniu- np. potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie od kuriera.

  UWAGA: Paragon (bez danych osobowych) nie jest dowodem zakupu. Nie znajdują się na nim dane kupującego i nie można na podstawie samego paragonu potwierdzić, kto dokonał zakupu.

  Błąd na fakturze w adresie zamieszkania, imieniu lub nazwisku – należy sporządzić notę korygującą, którą wystawia nabywca, a następnie akceptuje sprzedawca.

  UWAGA: Dane na fakturze (imię i nazwisko, adres) powinny być tożsame z danymi, które zostały podane w aplikacji.

  Back to top