– Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni

W związku z realizacją projektu „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” prosimy Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, o złożenie ewidencji rozliczenia godzin za dany etap umowy oraz wystawienie rachunków za wykonanie danego etapu umowy zgodnie ze wzorem.

Wzory dokumentów zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty/Dla opiekuna dydaktycznego.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji II etapu projektu.

Prosimy o pilne dostarczenie ewidencji i rachunków do umów zlecenia osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Biuro Projektu

ul. Narutowicza 122

90-145 Łódź

Zespół projektowy

Back to top