– Zakończenie okresu sprawozdawczego!

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów,

Przypominamy, że 7 września 2022r. upływa okres składania w aplikacji Sprawozdań z realizacji IPR.

W ramach rozliczenia stypendium, w aplikacji należy zamieścić Otrzymane od Stypendystów skany dokumentów księgowych
(w tym: faktur, rachunków imiennych, potwierdzeń zapłaty), potwierdzających dokonanie zakupów w okresie od 1.09.2021 r. do 31.07.2022 r.

Prosimy pamiętać, że po zalogowaniu się do swojego konta ww. dokumenty należy załączyć do wniosku znajdującego się w zakładce „Wnioski do poprawy”.

Zespół Projektowy

Back to top