– Zakończenie okresu wydatkowania stypendium!

Szanowni Stypendyści, Rodzice i Opiekunowie Prawni

W dniu 31.07.2022 r. kończy się okres wydatkowania stypendium.

Wszystkie kwoty stypendium niewydatkowane do dnia 31.07.2022 r., wydatkowane po dniu 31.07.2022 r. lub nierozliczone w sprawozdaniu będą podlegały zwrotowi.

Aby uniknąć konieczności dokonywania zwrotu prosimy o wydatkowanie pełnej kwoty stypendium do dnia 31.07.2022 r.

Zespół Projektowy

Back to top