– Ankieta ewaluacyjna

Drodzy Stypendyści,

przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. “Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” oraz zapisami umowy stypendialnej zawartej z Województwem Łódzkim, Stypendysta zobowiązany jest do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

Po zaakceptowaniu sprawozdania końcowego dotyczącego danego Stypendysty, Pracownicy Biura Projektu wysyłają do niego ankietę ewaluacyjną, którą uczeń ma obowiązek wypełnić elektronicznie i bezzwłocznie odesłać.

Zespół projektowy

Back to top