– IPR/Sprawozdania

Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) – oznacza indywidualny plan rozwoju edukacyjnego opracowany przez opiekuna dydaktycznego we współpracy z uczniem, związany z rozwijaniem jego uzdolnień, zawierający m.in. cele do osiągnięcia w bieżącym roku szkolnym oraz zadania, jakie uczeń zamierza w br. zrealizować.

Opiekun dydaktyczny po zawarciu umowy zlecenia, w terminie 7 dni kalendarzowych zobowiązany jest opracować IPR i przesłać go za pomocą aplikacji.

Wydatki zawarte w IPR muszą mieścić się w katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach otrzymanego stypendium, stanowiącym Załącznik nr 3
do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego.”

Przygotowanie i realizacja IPR

Przykładowe IPR-y:

  1. Fryzjer,
  2. Informatyk,
  3. Kucharz,
  4. Mechatronik.
Back to top