– Aktualności

Na podstawie § 21 i § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367) oraz komunikatu z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w okresie wykonywania …

Back to top