– Aktualności

Drodzy Stypendyści, Rodzice, Opiekunowie prawni!

Biuro Projektu jest w trakcie przygotowania umów stypendialnych.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu podpisania umów (datę, godzinę oraz miejsce) otrzymacie Państwo w wiadomości mailowej przesłanej ze skrzynki Biura Projektu: zawodowcy@lodzkie.pl

W związku z tym, prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych, w tym folderu SPAM.

Zespół Projektowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) Biuro projektu będzie nieczynne.

Wszelkie pytania dotyczące projektu „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” prosimy kierować pod adres: zawodowcy@lodzkie.pl

Zespół Projektowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1173/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów w projekcie stypendialnym pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego.”

Lista osób, którym przyznano stypendium

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i prosimy o regularne śledzenie strony internetowej projektu, na której pojawią się kolejne informacje nt. działań oraz sprawdzanie …

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24.12.2021 r. (piątek) Biuro projektu będzie nieczynne.

Wszelkie pytania dotyczące projektu „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” prosimy kierować pod adres: zawodowcy@lodzkie.pl

Zespół Projektowy

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie prawni uczniów,

przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów, Uczeń/Rodzic/Opiekun prawny ucznia niepełnoletniego jest uprawniony do poprawy wersji elektronicznej wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia pierwszego powiadomienia (zgodnie z uwagami zawartymi w powiadomieniu).

Niedotrzymanie terminu uniemożliwi odesłanie wniosku, a tym samym odbierze uczniowi szansę na dalszy udział w projekcie.

W związku z …

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą oceną wniosków stypendialnych złożonych w naborze w ramach projektu „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” informujemy, że zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu przyznawania stypendiów, jeżeli wniosek nie kwalifikuje się do dalszego rozpatrywania (załączone dokumenty nie są tożsame z dokumentami wymaganymi we wniosku stypendialnym lub z danymi zawartymi we …

Szanowni Uczniowie, Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2021 r. (o godzinie 10:00) zakończył się nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu
pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego.”

Dziękujemy za wszystkie nadesłane za pomocą aplikacji wnioski!

Stypendyści zostaną wyłonieni po weryfikacji złożonych wniosków stypendialnych

Szanowni Państwo,

przypominamy, że nabór wniosków stypendialnych w projekcie „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”
trwa do dnia 16 listopada 2021 r. (do godz. 10.00).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub przez elektroniczny formularz zamieszczony w zakładce Kontakt.

Zbiór najczęściej zadawanych przez Państwa pytań i odpowiedzi znajduje się w zakładce FAQ

Szanowni Państwo,

informujemy, że w terminie od 28 października 2021 r. (od godziny 10:00) do 16 listopada 2021 r. (do godziny 10:00) odbędzie się nabór wniosków stypendialnych w projekcie pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.ligazawodowcow.lodzkie.pl, Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu …

Szanowni Państwo,

w dniu 28 września 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr XXXVI/464/21 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów
w ramach projektu pn. Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego.”

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem:

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego.”

Back to top