– Aktualności

Szanowni Państwo – Stypendyści, Rodzice i Opiekunowie Prawni

przypominamy, że jesteście Państwo zobowiązani do wydatkowania pełnej kwoty przyznanego stypendium do dnia 31.07.2022 r.

Wydatki mogą przewyższać kwotę 3000 zł, jednakże koszty przekraczające stypendium pokrywane są ze środków własnych stypendysty.

Wszystkie niewydatkowane lub nierozliczone w sprawozdaniu kwoty stypendium będą podlegały zwrotowi.

Zespół Projektowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 22.04.2022 r. (piątek) Biuro projektu będzie czynne w godzinach od 08:00 do 14:30.

Wszelkie pytania dotyczące projektu „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” prosimy kierować pod adres: zawodowcy@lodzkie.pl

Zespół Projektowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 16.03.2022 r. (środa) Biuro projektu będzie nieczynne.

Wszelkie pytania dotyczące projektu „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” prosimy kierować pod adres: zawodowcy@lodzkie.pl

Zespół Projektowy

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni,

Informujemy, że od dnia 14 marca 2022 r. rozpoczynamy podpisywanie umów z opiekunami dydaktycznymi w Bibliotekach Pedagogicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu podpisania umów (datę, godzinę oraz miejsce) otrzymacie Państwo w wiadomości mailowej przesłanej ze skrzynki Biura Projektu: zawodowcy@lodzkie.pl

W związku z tym, prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych, w tym folderu SPAM.

Prosimy również …

Drodzy Stypendyści, Rodzice, Opiekunowie prawni,

Informujemy, że od dnia 1 marca 2022 r. rozpoczynamy kolejny etap podpisywania umów stypendialnych.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu podpisania umów (datę, godzinę oraz miejsce) otrzymacie Państwo w wiadomości mailowej przesłanej ze skrzynki Biura Projektu: zawodowcy@lodzkie.pl

W związku z tym, prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych, w tym folderu SPAM.

Prosimy również o dokładne zapoznanie się …

Drodzy Stypendyści, Rodzice, Opiekunowie prawni,

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, podpisywanie umów zostało podzielone na kilka etapów. Pozostałe umowy będą podpisywane w miesiącu marcu. Szczegóły otrzymacie Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o cierpliwość oraz sprawdzanie skrzynek mailowych, w tym folderu SPAM.

Zespół projektowy

Na podstawie § 21 i § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) oraz komunikatu z dnia 22 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego …

Szanowni Państwo,

Stypendyści, rodzice i opiekunowie prawni, którzy w okresie od 1 lutego do 3 lutego 2022 r. mają wyznaczony termin podpisywania umów stypendialnych, mogą korzystać z parkingu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122.

Wjazd na parking znajduje się od ul. Debicha.

Podpisywanie umów – sala konferencyjna, parter, wejście od …

Drodzy Stypendyści, Rodzice, Opiekunowie prawni,

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022 r. rozpoczniemy podpisywanie umów stypendialnych.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu podpisania umów (datę, godzinę oraz miejsce) otrzymacie Państwo w wiadomości mailowej przesłanej ze skrzynki Biura Projektu: zawodowcy@lodzkie.pl

W związku z tym, prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych, w tym folderu SPAM.

Prosimy również o dokładne zapoznanie się z treścią …

Back to top