– Dokumenty

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. “Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego.”

Obwieszczenie MEiN z 27.02.2021 w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy
 

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Wykaz Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursów Szkolnictwa Artystycznego Rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przygotowanie i realizacja IPR

 

Dla ucznia, rodzica, opiekuna prawnego ucznia:

Instrukcja obsługi aplikacji dla ucznia – Liga Zawodowców

Umowa stypendialna – uczeń pełnoletni

Umowa stypendialna – uczeń niepełnoletni

Oświadczenie stypendysty

Jak wydatkować stypendium – informacja

 

Dla opiekuna dydaktycznego:

Instrukcja obsługi aplikacji dla opiekuna dydaktycznego – Liga Zawodowców

Umowa zlecenia – opiekun dydaktyczny

Ewidencja liczby godzin za I etap (do druku w kolorze)

Ewidencja liczby godzin za I etap (do druku w czerni i bieli)

Ewidencja liczby godzin za I etap – przykład

Ewidencja liczby godzin za II etap (do druku w kolorze)

Ewidencja liczby godzin za II etap (do druku w czerni i bieli)

Ewidencja liczby godzin za II etap – przykład

Rachunek do umowy zlecenia (do druku w kolorze)

Rachunek do umowy zlecenia (do druku w czerni i bieli)

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenia (do druku w kolorze)

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenia (do druku w czerni i bieli)

 

 

 

 

Back to top