– Regulamin projektu

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” przyjętym uchwałą nr XXXVI/464/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Wszystkich uczniów i opiekunów dydaktycznych zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie prosimy o zapoznanie się również z treścią Załączników do Regulaminu:

Załącznik nr 1: Inteligentne specjalizacje regionalne

Załącznik nr 2: Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie łódzkim.

Załącznik nr 3: Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach otrzymanego stypendium.

 

Back to top