Events from 28 lutego 2024 - 28 lutego 2024

Latest Past Events

Okres sprawozdawczy

Z dniem 1 lipca udostępniona zostanie Państwu w aplikacji Część III: Sprawozdanie z realizacji IPR. Sprawozdanie należy złożyć w terminie od 01.07.2022 r. do 07.09.2022 r. Sprawozdanie jest zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za cały okres sprawozdawczy (od 01.09.2021 r. do 31.07.2022 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2021/2022. Dokument umożliwia weryfikację […]

Zmiany Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR)

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”, w dniu 15.07.2022 r. mija termin zgłaszania chęci wprowadzenia zmian w IPR ucznia. O zmiany w IPR należy wnioskować w formie pisemnej.

Back to top