– Zmiany Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR)

Szanowni Państwo – Opiekunowie Dydaktyczni, Stypendyści, Rodzice i Opiekunowie prawni Stypendystów,

Przypominamy, że zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu

pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”, zgłoszenie wprowadzenia zmian w IPR ucznia możliwe jest do dnia 15.07.2022 r.

O zmiany w IPR należy wnioskować w formie pisemnej.

Zespół projektowy

Back to top