– Stypendyści! Rozpoczął się okres sprawozdawczy

Szanowni Państwo – Stypendyści, Rodzice i Opiekunowie Prawni

Informujemy, że w dniu 1 lipca rozpoczął się okres sprawozdawczy i będzie on trwał do dnia 07.09.2022 r.

Sprawozdanie uzupełnia i wysyła opiekun dydaktyczny stypendysty. Ma ono na celu m.in. weryfikację poprawności wydatkowania środków oraz dokonanie oceny stopnia realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych przez ucznia w IPR.

Każde przesłane przez opiekuna dydaktycznego sprawozdanie z realizacji IPR będzie widoczne dla stypendysty na jego koncie w aplikacji,
w Sekcji 15: Podgląd Sprawozdania przesłanego przez Nauczyciela.

Uczeń ma obowiązek zweryfikowania wprowadzanych przez opiekuna dydaktycznego danych oraz niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi ewentualnych nieprawidłowości celem wyjaśnienia/korekty.

Zespół projektowy

Back to top